Hvem representerer Norge i EBC 2018?

. i kategorien Blå notiser

Neste års European Blues Challenge blir arrangert på Hell i Trøndelag 16.-18. mars. I oktober skal Norges deltakerband velges ut, og framgangsmåten for utvelgelse er som tidligere år. Norsk Bluesunions medlemsklubber nominerer kandidater, og deretter blir det avstemning blant disse kandidatene der alle medlemmer i European Blues Union har stemmerett.

Blant de norske medlemmene i EBU er flere av de største festivalene, NBU, Bluesnews, Blues Music Club Notodden samt noen bluesklubber og enkeltpersoner.
Alle bluesaktører er velkommen til å melde seg inn i EBU. Medlemskapet koster 100 euro for enkeltpersoner og mindre klubber/firmaer, og 200 euro for større aktører. Mer informasjon om European Blues Union og medlemskap finnes på www.europeanbluesunion.com.