Bitten Svendsen gjenvalgt som leder i NBU

.

Bitten Svendsen ble gjenvalgt som leder for Norsk Bluesunion for to nye år under landsmøtet som ble avholdt i Trondheim 21. og 22. april. Et 50-talls delegater fra organisasjonens 60 klubber var til stede på møtet, som i år var lagt til samme helg som Nidaros Bluesfestival. På bildet: Bitten Svendsen (t.h) sammen med nyvalgt styremedlem Kjærsti H. Skåttet fra Notodden. (Foto: Jostein Forsberg).

Foruten de ordinære årsmøtesakene som godkjenning av regnskap og årsmelding og valg, fikk delegatene også litt faglig påfyll med nyttig informasjon for alle som arrangerer konserter. Mia Weisser fra billettselskapet Hoopla fortalte om den nye personvernloven og kassaloven, Morten Rognstad informerte om offentlige og private støtteordninger, og NBU-lederen om de pågående forhandlingene om ny Tono-avtale for NBUs klubber.

Union Bluescup
Temaet som det i år var viet mest tid til var organisasjonens viktigste enkeltprosjekt, Union Bluescup/Union Bluesband. NBUs styre har i lengre tid etterlyst mer engasjement fra klubbene i forbindelse med cupen. Temaet ble tatt opp og diskutert i gruppearbeid, der hver gruppe til slutt la fram sine tilbakemeldinger og forslag til forbedringer for unionscupen. Det var en samlet enighet om at arbeidet med cupen skal videreføres, men at det bør gjøres grep for å heve statusen og gjøre den mer synlig utenfor vårt miljø. En gjennomgående tilbakemelding var at man bør søke nærmere samarbeid med utdanningsinstitusjonene når det gjelder rekruttering av musikere og band.

Årets bluesklubb
Som alltid kåret landsmøtet Årets klubb, og i år var disse nominert: Østkanten Bluesklubb, Oslo Bluesklubb, Vinger Blues og Rock Club, Skedsmo Bluesklubb og Stavanger Blues Club. Alle klubbene presenterte seg for landsmøtet under møtet lørdag.
Det var Vinger Blues og Rock Club som under festmiddagen lørdag kveld kunne motta prisen som Årets bluesklubb 2017. Klubben ble startet så sent som i 2012, har i dag ca 100 medlemmer og arrangerte i fjor 18 konserter. I 2013 fikk klubben sitt eget klubblokale der de driver ”butikken” selv. Foruten klubbkonsertene arrangerer klubben Markensblues i samarbeid med byens amcar- og rockabilly-miljø, og har også nylig startet opp arrangementet ”Åpen scene”. Klubben ble i 2013 tildelt Kongsvinger kommunes kulturpris.

Vinger Blues & Rock Club ble Årets bluesklubb 2017. Fra v. Johnny Fjeld, Bitten Svendsen (leder NBU), Ann-Brith Littlejohns og Inger-Lise Næss.

Vervekampanje 
Norsk Bluesunion hadde i perioden 1. september til 1. april gående en medlemsvervekampanje. Hvilken klubb fikk prosentvis størst økning i medlemstallet disse månedene? Under landsmøtet ble resultatet av kampanjen lagt fram, og det var vestlandsklubben Fjæra på Sandane i Nordfjord som prosentvis hadde vervet flest nye medlemmer. Hans Andenæs tok i mot premien på vegne av klubben, et reisegavekort på 5000 kroner, under festmiddagen på Royal Garden. Klubb nummer to ble Musikklubben Måløy og nummer tre Ramsøy Blues Club. Trondheim Bluesklubb mottok pris for å ha vervet flest medlemmer i kampanjen med hele 63 nye.

Årsmøte
Årsmøtet forgikk uten dramatikk, og handlingsplanen for de neste to årene ble enstemmig vedtatt. Det var ikke kommet inn noen saker til behandling. Det ble noen mindre endinger i styret med to nye medlemmer, inn kom Sveinung Lervåg fra Østkanten Bluesklubb og Kjærsti H. Skåttet fra Notodden Bluesklubb.

Tekst: Rune Endal

Fjæra Bluesklubb fikk førstepris i vervekonkurransen. Bilde fra utdelingen under festmiddagen på Royal Garden, fra v.. Bitten Svendsen (NBU), Eirin Alden Sæthre og Hans Andenæs (Fjæra Bluesklubb) og Rune Endal (Bluesnews). Foto: Trond Johnsen.