Blues på Nasjonalbiblioteket

.

I anledning at Bluesnews nylig feiret 20 år, og at bladet som første musikkmagasin nå er tilgjengelig i digitalisert form på nb.no, inviterer Nasjonalbiblioteket til et arrangement med samtale om bluesmusikk og journalistikk. Hvordan skriver man relevant om en historisk sjanger som blues i vår samtid? Hvilke føringer legger sjangerperspektivet på musikkjournalistikken? Dette er spørsmål som blir tatt opp på arrangementet den 26. april kl. 19.00.

Bluesgitarist Knut Reiersrud, musikkjournalist og forlagsredaktør Øyvind Pharo og redaktør i Bluesnews, Rune Endal, møtes til samtale om blues i tekst og tone. Kulturjournalist og bladfyk Audun Vinger leder samtalen, og Reiersrud gir oss musikalske innslag.

Sikre deg plass på arrangementet!
Et begrenset antall gratisbilletter legges ut i forkant – se www.nb.no. Det vil alltid være flere plasser tilgjengelig i døra ved arrangementstart. Gratis forhåndsbilletter sikrer plass (unummerert) i salen for arrangement ved oppmøte senest ti – 10 – minutter før arrangementsstart. 

En del av serien «Å skrive om musikk»
Musikktidsskrifter har vært en kilde til diskusjon, kritikk og utforskning, et sted man kan finne sitt miljø og gjøre nye oppdagelser. Norske musikktidsskrifter, fanziner og -aviser har vært viktige for mange musikere og musikkinteresserte innenfor en rekke ulike sjangre. Hvilken rolle spiller de i dag?

I Nasjonalbiblioteket er de norske musikkpublikasjonene samlet og bevares for fremtiden. Stadig flere av dem blir digitalisert og gjort tilgjengelige på nett, der man kan se utvikling og kontinuitet i formidlingen av musikk på trykk. I fire arrangementer før sommeren ser vi nærmere på noen av dem, og inviterer til samtaler om å skrive om musikk innenfor tre ulike sjangre: viser, blues og rock.

Se mer på www.facebook.com/events/1322470161233190/ eller www.nb.no