Marius Lien blant søkerne på nytt blues-studium

.

Marius Olai Sannerud Lien har spilt blues siden femårsalderen. Tirsdag 13. mars opptrådte han foran de profilerte musikerne Amund Maarud og Olaf Olsen, som til høsten kan bli hans nye lærere på blues-studium ved Høgskolen i Sørøst-Norge på Notodden. Det nye studiet ble presentert på en pressekonferanse på klubben Last Train i Oslo, med representanter fra skolen, Notodden Blues Festival, Europas Bluessenter og Steven Van Zandts Rock and Roll Forever Foundation til stede. (Foto: Stian Kristoffer Sande).

- Det er veldig kult at det kommer et rent bluesstudium i Norge, sier Lien.
18-åringen fra Nes var tilstede og bidro også med musikalsk innslag på Høgskolens pressekonferanse. Lien, som går sitt siste år på Nes videregående skole, har bestemt seg for å søke på studiet, som starter opp kommende høst på campus Notodden.
- Det vil helt sikkert være nyttig for en som meg å kunne gå i lære hos så gode musikere som Maarud og Olsen. Og selvsagt et er kult at folk jeg ser opp til kan bli lærerne mine.

Unge bluesinteresserte kan samles
Lien, som tidligere deltatt på Little Steven's Blues School i Notodden, sier fellesskap med andre unge bluesinteresserte er noe han søker.
- Og akkurat det tenker jeg kan være veldig positivt med gå på et bluesstudium. Jeg kjenner ikke så mange som spiller blues, så det vil være veldig nyttig og moro å kunne møte flere interesserte. Også fordi jeg da får muligheten til å dele og lære ny kunnskap.

Deling av kunnskap
Deling av kunnskap er noe også Olaf Olsen setter høyt. Big Bang-trommisen sier han gleder seg til å kunne gi noe tilbake til yngre musikere.
- Det blir kult å kunne dele litt av den kunnskapen man har samlet til seg i løpet av åra. Som musiker kan man lett bli eierskapssyk overfor sine egne ideer, men det er helt feil metode hvis man ønsker å utvikle seg.
Olsen sier studenter ikke bare skal få praktisk undervisning på studiet, men i tillegg lære og forstå rollen som artist og musiker.
- Det er viktig at man får belyst dette. På den måten får man opparbeidet en egen refleksjon over hvordan man låter, og man kan i større grad få selvtillit til å tørre å være tydelig og mer direkte i sin formidling.

Amund Maarud, Olaf Olsen fra BigBang og Eric Malling (Blue Mood Records).

Heve blues-kvaliteten
Lik Olsen er Amund Maarud veldig opptatt av at unge bluesmusikere får muligheten til å skape en bevissthet rundt egen rolle. Han mener det kan bidra til å heve kvaliteten på den norske bluesen.
- Det studentene vil sitte igjen med etter studiet er en kompetanse i en av de mest grunnleggende musikksjangerne som gjennomsyrer all musikk. Dessverre er det slik at blues som sjanger er litt uglesett, noe jeg selvsagt synes er helt feil. Blues er faktisk en meget kompleks sjanger å utøve mening i, nettopp fordi den er så enkelt oppbygd.

Den Spellemannprisvinnende bluesartisten skal undervise i «master class» på vårparten av neste studieår, og sier studenter kan forvente å lære mye om samspill.
- Jeg har hørt meg mett på dem som ser på bluesen som et TV-spill uten utfordringer, hvor du bare tar med deg alle gullmyntene, sier Amund Maarud. Som faglærer ønsker han å øke bevisstheten rundt bluesens sentrale rolle i all musikk. 

- Man blir sterkere som musiker om man er sammen om å formidle. Samtidig vil mye av undervisningen handle om å lære studentene hvordan man kan være fri innenfor ramma, og hvordan bryte den. Det høres kanskje ut som et åndelig improvisasjonsteater når jeg snakker om det nå, men det jeg er opptatt av er å løse det største problemet vi har med moderne blues, nemlig at folk er altfor knytte.
Han sier studentene derfor skal læres til å plukke musikken fra hverandre, uten at man mister «magien på veien».
- Undervisningen vil være dialogbasert, ved at Olaf og jeg gir eksempler. Men det skal aldri vært langt fra teori og refleksjon til utøving. Vi og studentene skal tørre å tryne, for så å reise oss opp igjen. Blues er kunst, som må læres som alt annet.

Bygger opp under studiebyens identitet
Geir Salvesen, leder ved Institutt for estetiske fag, mener det nye studietilbudet bidrar til å bygge opp under Notoddens identitet som bluesby.
- Bluesen blir et samlingspunkt for ulike krefter som drar i samme retning, både innenfor næring, utdanning og opplevelser. Etableringen av studiet er i samsvar med vår ambisjon om å være en høyskole som er tett integrert i regionen.
Salvesen sier studiet er starten på noe HSN ønsker å utvikle.
- I samarbeid med det sterke fagmiljøet på campus Rauland ser vi for å oss å løfte programmet videre i forhold til faglig utvikling og forskning.

Geir Salvesen, instituttleder for estetiske fag ved HSN, og festivalleder for Notodden Blues Festival, Jostein Forsberg. 

Kilde: Høyskolen i Sørøst-Norge
www.usn.no/aktuelt/vil-lare-studenter-a-lose-bluesens-storste-problem-article214038-6683.html
Tekst og foto: Stian Kristoffer Sande / HSN